תרומה לקהילה

אני רואה חשיבות רבה במעורבות חברתית ומאמינה כי המעורבות שלי בקהילה, בתוכה אנו חיים והעשייה למען הקהילה מחזקת אותי ואת הקהילה.

במסגרת התפיסה שלי את ההתנדבות כחובה לתרום ולעשות למען הקהילה, יזמתי והקמתי מרכז גישור ודיאלוג בקהילה, בהוד השרון, תחת האגף לשירותים חברתיים ונהלתי אותו עד יולי 2014. כיום, אני פועלת כמגשרת מתנדבת במרכז הגישור.

חזון מרכז הגישור ליצור חיי קהילה טובים יותר ולשפר את רווחת החיים בעיר על ידי שינוי חברתי ברמה עירונית תוך יצירת דיאלוג המעודד לסובלנות, הגעה להסכמות ויישוב הסכסוכים בקהילה בדרכי שלום. 

מחלוקות הן חלק משגרת החיים של כל קהילה אנושית. כתפיסת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה, אני מאמינה, כי השימוש בגישור וביישוב סכסוכים בהסכמה, הובלת תהליכי מניעה להפחתת הקונפליקטים בקהילה, יתרמו לקידום ערכי סובלנות, דיאלוג וכבוד הדדי, וישפרו את רווחת החיים של הקהילה.

 

 

במסגרת ההתנדבות במרכז הגישור אני מעניקה שירותי גישור לקהילה בתחומים שונים: מניעת וישוב סכסוכים בין שכנים, סכסוכים בעלי אופי קהילתי, משפחה ומעמד אישי, הגיל השלישי סכסוכי עבודה, סכסוכים עסקיים ועוד. בנוסף מתקיימים במרכז גישור תהליכים של בניית הסכמות בנושאים שעל סדר היום בקהילה.

כמו כן, במסגרת התנדבותי במרכז הגישור אני שותפה לפעילות שמטרתה להטמיע ולהנחיל את השפה הגישורית כתרבות ודרך חיים, באמצעות פעילויות מטעם מרכז הגישור כגון ימי עיון, פרויקטים קהילתיים, הובלת תהליכי מניעה להפחתת הקונפליקטים והאלימות בקהילה ופעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.