מסוכסכים? אפשר אחרת - גישור

15/02/2015

הגישור, אשר תפס תאוצה בשנים האחרונות, משמש ככלי ראוי לפתרון מחלוקות ואלטרנטיבה לבית המשפט. 

סכסוכים ומחלוקות הם חלקי בלתי נפרד מהחיים שלנו. קונפליקטים קיימים תמיד, היו ישנם ויהיו, הם מהווים תופעה אנושית טבעית. למעשה קונפליקט הינו מרכיב בכל מערכת יחסים, ויש אף הסוברים כי זהו מרכיב חיוני. תפקידו של הגישור, לאפשר את התנאים להפקת המיטב מקונפליקט, מתוך הנחת יסוד כי יש יותר מפתרון אחד לבעיה נתונה.

 

קצת על גישור....:

הגישור הוא הליך של משא ומתן משוכלל לפתרון מחלוקת, בו הצדדים פועלים במשותף למצוא פתרון שיענה לאינטרסים של שניהם, בסיועו של המגשר, אשר מומחיותו היא נהול משא ומתן במצבי קונפליקט. הגישור מצוי במגוון סכסוכים: סכסוכי עבודה (בין עובד למעביד), סכסוכים במשפחה (גישור לגירושין, גישור לצורך עריכת הסכמים ממוקדים כגון הסכם ממון, צוואות) סכסוכי שכנים, סכסוכים בין נותן שירות למקבל שרות ועוד. 

הליך הגישור הינו הליך רצוני, וולונטרי, המתנהל בהסכמתם המלאה של הצדדים לקיומו, כאשר בכל שלב יכול מי מהצדדים להפסיקו ולבחור בקיומו של הליך בבית המשפט או אחר. הגישור מתקיים באווירה מכבדת, מאפשרת ומשתפת.

הליך הגישור שונה מהליך משפטי המנוהל ע"י שופט בבית המשפט, אשר מכריע במחלוקת לטובת אחד הצדדים. התפיסה העומדת ביסוד הליך הגישור, לעומת ההליך המשפטי, היא שהצדדים מותירים את ההחלטה בידיהם, הצדדים הם היוצרים את הבסיס לפתרון ומעצם היותו פתרון מוסכם אין צד מנצח וצד מפסיד, אלא שני הצדדים מרוויחים מפתרון הסכסוך [WIN-WINׂׂׂׂׂׂ].

המגשר הוא ניטרלי, הוא אינו משמש כשופט או בורר ותפקידו הוא לסייע לצדדים לקיים דיאלוג על מנת להגיע להסכמות, המביאות לידי ביטוי את האינטרסים של כל אחד מהצדדים. העיבוד של הקונפליקט באמצעות הגישור, עשוי לסייע לשיפור התקשורת והיחסים בין הצדדים.

הצדדים רשאים להתייעץ במהלך הגישור עם מי שהם רואים לנכון, לרבות מומחים, כגון עו"ד, יועץ כלכלי ועוד. לעומתם, המגשרים מחויבים בסודיות כלפי הצדדים. בנוסף, הליך הגישור הינו חסוי בפני בית משפט. כלומר, הנאמר במסגרת הגישור לא יוכל לשמש כראיה בהליך משפטי עתידי, ככל שלא יצלח הגישור, וכן לא ניתן יהיה לזמן את המגשרים לעדות בבית המשפט. עקרון החיסיון בפני בית המשפט מאפשר שיח פתוח ואותנטי, באופן המסייע לקדם את ההליך.

יתרון משמעותי נוסף להליך הגישור הינו כי משך זמן הליך הגישור קצר באופן משמעותי ביחס לניהול תיק בבית משפט, אשר עלול להתפרס לעיתים במשך שנים. כמו כן, עלות הליך הגישור נמוכה באופן ניכר ביחס להליך התדיינות בבית המשפט.

בכל קונפליקט ישנה הזדמנות גם ללמידה וצמיחה. אני מזמינה את כולנו, לעשות יותר שימוש בכלים גישוריים, לפתרון סכסוכים ומחלוקות בחיינו.

 

הילי כרמלי, עו"ד ומגשרת

מתמחה בגישור גירושין, גישור משפחתי, גישור עסקי וגישור קהילתי

מנחה ב"גומא", המרכז הישראלי לגישור ואימון