הסכם גירושין בהסכמה

1/05/2014

 

החלטתם להתגרש. אתם מוצאים עצמכם נחבטים בשאלה איך, מה יהיה הכי נכון עבורכם לסיים פרק זה בחייכם, מה האופציות העומדות בפניכם ומה המשמעויות לכך. הגישור לגירושין הפך בשנים האחרונות לאלטרנטיבה ראויה לבית המשפט ומאפשר לבני הזוג לסיים את הקשר הזוגי, כשהם מקבלי ההחלטות, באמצעות הסכמות.

גישור גירושין הוא סוג של משא ומתן מונחה, ע"י צד שלישי- מגשר. מטרת הגישור היא לאפשר לצדדים לקיים ביניהם דיאלוג, על מנת להגיע להסכמות, בכל הנושאים שיש להסדיר לצורך הגירושין.

לאורך השנים, אני קשובה לחששות ושאלות העולים מצד בני הזוג המעוניינים להתגרש. רכזתי חששות ושאלות עיקריים במאמר זה, על מנת לשפוך אור על גישור גירושין, למען אלו השוקלים להתגרש אחרת.

 

"אין ביננו בכלל תקשורת איך נצליח לקבל החלטות בהסכמה בגישור"?

למגשר כלים ומיומנויות המאפשרים תקשורת אפקטיבית ומקדמת בין בני זוג אשר התקשורת הישירה ביניהם אינה אפקטיבית. זוגות רבים אשר מעוניינים להתגרש, אינם מתאפיינים בתקשורת טובה ואף על פי כן, בעזרת מגשר מיומן, מצליחים לקיים שיח אפקטיבי בנוגע לכל הנושאים החשובים להם ובנוגע לנושאים שיש צורך להסדירם בשל הגירושין. באופן זה בני הזוג הם המחליטים על נושאים כה חשובים בחייהם ולא מותירים את ההחלטה למערכת המשפט.

 

"איך אדע להגן על הזכויות שלי"?

בהליך גישור גירושין, מפנה המגשר כל אחד מהצדדים, בשלב מתאים בהליך, לעורך דין מגשר המתמחה במשפחה, על מנת לבחון את זכויותיו החוקיות ולוודא שההסכמות המתקבלות ע"י הצדדים אינן מקפחות אותו. הייעוץ יכול להיות נקודתי/חד פעמי ( לדוגמא: שעת יעוץ), או לווי של עורך הדין את אותו הצד לאורך כל התהליך.

 

"למה שלא אפנה לבית משפט ואהיה בטוח שאקבל את הזכויות המגיעות לי"?

גירושין באמצעות תביעה משפטית, אינו מבטיח כלל כי הפסיקה שתתקבל ע"י בית משפט, תטיב עם הצדדים, תהא מותאמת לצרכים והאינטרסים שלהם ולמה שחשוב להם. בנוסף, אין כלל וודאות משפטית ואין אפשרות לחזות מראש מה תהיה תוצאת ההליך. לרוב, ניהול הגירושין באמצעות בית משפט, מסלים את הקונפליקט ומסיט את הצדדים לעסוק בסכסוך עצמו במקום במה שחשוב להם באופן אמיתי וכנה. ניהול ההליך באמצעות בית משפט עלול להקצין את הקושי והנזק שנגרם לילדים מהגירושין וכן עלול להקשות על ההורים בניהול תקשורת הורית ביום שאחרי. לעומת זאת ניהול ההליך באמצעות גישור, מאפשר לצדדים להחליט בעצמם על גורלם, לשלוט בתוצאות ההליך, תוך חשיבה על היום שאחרי. כמו כן, ההליך ממוקד בטובת הילדים ומזעור הנזק עבורם כתוצאה מהגירושין. בנוסף, הזמן והמשאבים הנחסכים לצדדים בגישור גירושין הינם משמעותיים ביותר.  

 

"אני חושש שהצד השני יעשה שימוש במידע שעלה בגישור בבית משפט אם הגישור לא יסתיים בהסכם"

על הליך הגישור חל חיסיון בפני בית משפט, על פי תקנות הגישור. לא ניתן לעשות שימוש במידע או מסמך שנמסרו במסגרת הליך הגישור וקשורים בו, כראיה בבית משפט. בנוסף, לא ניתן לזמן את המגשר למתן עדות בבית משפט. בתחילת הליך הגישור, חותמים הצדדים והמגשר על הסכם כניסה לגישור, המעגן את נושא החיסיון. כמו כן, מתחייבים הצדדים לנהל את ההליך בתום לב. היה והמגשר מבחין כי הליך הגישור מתנהל בחוסר תום לב או בחוסר הגינות, ע"י מי מהצדדים, רשאי הוא להפסיק את הגישור.

 

"איך נחליט כיצד לחלק ביננו את הנכסים הכלכליים"?

הליך הגישור נועד על מנת לבחון מה האינטרסים והצרכים השונים של כל אחד מהצדדים בכל נושא הקשור לגירושין, לרבות בנושא חלוקת הנכסים הכלכליים. המגשר מברר מה חשוב לכל צד ומה הם העקרונות אותם רוצים הצדדים להתוות בחלוקת הנכסים ובהתאם לכך מגיעים הצדדים להסכמות. במידת הצורך, מופנים הצדדים למומחים כגו אקטואר, מעריך שווי חברות, רו"ח ועוד.

 

"מהם הנושאים הקשורים לילדים בהם הגישור עוסק"?

הילדים למעשה נוכחים לאורך כל ההליך, על אף שאינם נוכחים בחדר פיסית. כל הנושאים אותם יש להסדיר בגירושין, למעשה קשורים זה בזה וקשורים בילדים. הנושאים המובהקים הקשורים בילדים, שמסדירים בהליך גישור גירושין הינם: מהי חלוקת האחריות בין ההורים בגידול הילדים, האם מדובר באחריות הורית שווה? מהי המשמורת המתאימה? משמורת של אחד ההורים והסדרי ראיה/זמני שהייה להורה השני או משמורת משותפת? מה המשמעות של משמורת משותפת? מהי מצריכה מההורים? מהי מצריכה מהילדים? כמו כן עוסקים בגישור גירושין בשאלות מתי לספר לילדים על הגירושין? איך לספר לילדים? בוחנים מהם מזונות הילדים המתאימים, עוסקים בתקשורת הורית ובכל נושא שעולה ע"י הצדדים.

 

 

הילי כרמלי, עו"ד ומגשרת

מתמחה בגישור גירושין, גישור משפחתי, גישור עסקי וגישור קהילתי

מנחה לגישור ב"גומא", המרכז הישראלי לגישור ואימון