גישור עסקי

הגישור העסקי הוא כלי לפתרון קונפליקטים בין שותפים, קונפליקטים בין חברות שונות שיש בינהן התקשרות עסקית, קונפליקטים בין ספק ללקוח ועוד. הגישור מסייע ליישוב המחלוקת מחוץ לכתלי בית המשפט, באופן המאפשר לצדדים להגיע לפתרון מהיר וזול,תוך שמירה על דיסקרטיות ומוניטין העסק. התפיסה העומדת בבסיס הגישור העסקי היא שהקונפליקט מהווה הזדמנות לשינוי וצמיחה. הגישור העסקי עסוי לשייע לצדדים למחלוקת לשמר את מערכת היחסים העסקית בינהם ואך לשפרה, עם סיום הקונפליקט.

 

 

 

גישור ארגוני

 

גישור בארגונים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, הוא כלי בידי הנהלת הארגון, המאפשר יישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים בתוך הארגון. הגישור הארגוני מסייע הן ליישוב מחלוקות בעלות אופי משפטי, ללא הצורך בפנייה לערכאות המשפטיות, על כל ההשלכות ארוכות הטווח לארגון ולעובדיו, והן ליישוב מחלוקות המעיבות על קיום פעילות תקינה בארגון (למשל בין עובדים המקיימים בינהם ממשק עבודה) ופוגעות באקלים הארגוני. 

מקבילית הכוחות הפנים ארגונית המשלבת בין עובדים, מנהלים ישירים, כפיפים ולעיתים אף וועדי עובדים, מחייבת מעת לעת, שילובו של גורם מקצועי חוץ ארגוני, שיאפשר באמצעות הליך הגישור, מענה אפקטיבי ליישוב סכסוכים ומחלוקות, עוד בטרם נדונו בבית המשפט או בבית הדין לעבודה. 

 

 

 

כעו"ד ומגשרת, אני משלבת ניסיון רב שנים ביחסי עבודה, צרכים ואינטרסים של ארגונים וחברות, והכרות בלתי אמצעית עם חברות וארגונים מהמובילות במשק בשוק.

הנחת העבודה שלי היא כי הכלים לפתרון מסורים בידם של הצדדים.

אני מנהלת את תהליך הגישור באופן מכבד, מאפשר ואפקטיבי שתכליתו לייצר פתרון על מנת לאפשר המשך קיום פעילות שתשרת באופן מיטיבי את מטרות ויעדי הארגון/החברה ותאפשר פעילות עסקית פוריה.