הילי כרמלי

גישור הוא כלי מעצים של משא ומתן לפתרון מחלוקות בהסכמה, באופן המאפשר לצדדים למחלוקת לסיימה באופן האופטימלי עבור כל אחד מהם. הכשרתי הנרחבת בתחום הגישור וניסיוני כעו"ד המתמחה במשא ומתן ועריכת הסכמים, מאפשרים לי לנהל את הליך הגישור באופן הקשוב ביותר לרצונות הצדדים ובאופן המסייע להם לבחור את הפתרון המיטבי עבורם. 

מעגלי גישור לוגו

מעגלי

גישור

גישור הוא סוג מיוחד של משא ומתן המאפשר לצדדים ליישב את המחלוקת בינהם בהסכמה. התפיסה העומדת בבסיס הליך הגישור הינה שהצדדים מותירים את ההחלטה בידיהם ושכל אחד מהם עשוי להרוויח מפתרון הסכסוך. 

גישור לגירושין מסייע לבני זוג אשר החליטו להתגרש, לסיים את הקשר הזוגי ביניהם בדרך הראויה ביותר, תוך דגש על היום שאחרי. בגישור לגירושין יגיעו הצדדים להסכמות בנושא חלוקת הרכוש, מזונות, הסדרי ראיה, התקשורת ההורית וכל נושא שיעלה כצורך של הצדדים לגישור.

גישור במגזר העסקי הוא כלי ארגוני בידי הנהלת ארגון או עסק, המאפשר יישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים בתוך הארגון או בית העסק או בין עסקים שונים ( בין בתי עסק שונים, שותפים, עובד- מעביד, קולגות) . הגישור מסייע הן ליישוב מחלוקות בעלות אופי משפטי, ללא הצורך לפנות לערכאות שיפוטיות והן ליישוב מחלוקת המעיבות על קיום פעילות עסקית תקינה.

הילי כרמלי

גישור הוא כלי מעצים של משא ומתן לפתרון מחלוקות בהסכמה, באופן המאפשר לצדדים למחלוקת לסיימה באופן האופטימלי עבור כל אחד מהם. הכשרתי הנרחבת בתחום הגישור וניסיוני כעו"ד המתמחה במשא ומתן ועריכת הסכמים, מאפשרים לי לנהל את הליך הגישור באופן הקשוב ביותר לרצונות הצדדים ובאופן המסייע להם לבחור את הפתרון המיטבי עבורם.