הילי כרמלי

גישור הוא סוג מיוחד של משא ומתן לפתרון מחלוקות בהסכמה, באופן המאפשר לצדדים למחלוקת לסיימה בפתרון האפשרי הטוב ביותר עבורם. הכשרתי הנרחבת בתחום הגישור וניסיוני כעו"ד המתמחה במשא ומתן ועריכת הסכמים, מאפשרים לי לנהל את הליך הגישור באופן הקשוב ביותר לרצונות הצדדים ובאופן המסייע להם לבחור את הפתרון המיטבי עבורם. 

מעגלי גישור לוגו

מעגלי

גישור

התפיסה העומדת בבסיס הליך הגישור הינה שהצדדים מותירים את ההחלטה בידיהם ושאין גבול ליצירתיות בפתרון הקונפליקט.  

גישור לגירושין מסייע לבני זוג אשר החליטו להתגרש, לסיים את הקשר הזוגי ביניהם בדרך הראויה ביותר, תוך דגש על היום שאחרי. בגישור לגירושין יגיעו הצדדים להסכמות בנושא חלוקת הרכוש, מזונות, הסדרי ראיה, התקשורת ההורית וכל נושא שיעלה כצורך של הצדדים לגישור.

גישור במגזר העסקי הוא כלי המאפשר יישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים בין עסקים שונים, שותפים ועוד . הגישור מסייע הן ליישוב מחלוקות בעלות אופי משפטי, למשל בגין מחלוקות בנוגע ליישום הסכם או הפרתו והן ליישוב מחלוקות המעיבות על קיום פעילות עסקית תקינה.

הילי כרמלי

גישור הוא סוג מיוחד של משא ומתן לפתרון מחלוקות בהסכמה, באופן המאפשר לצדדים למחלוקת לסיימה בפתרון האפשרי הטוב ביותר עבורם. הכשרתי הנרחבת בתחום הגישור וניסיוני כעו"ד המתמחה במשא ומתן ועריכת הסכמים, מאפשרים לי לנהל את הליך הגישור באופן הקשוב ביותר לרצונות הצדדים ובאופן המסייע להם לבחור את הפתרון המיטבי עבורם.